Vår arbetsprocess

Utforska vår smidiga arbetsprocess för fönsterrenovering, där expertis möter effektivitet. Från konsultation till färdigt resultat, tar vi dig med på en resa av skräddarsydda lösningar och professionellt utförda renoveringar.

Vår expertis, din förnyelse – Utforska vår arbetsprocess.

Vår garanti gäller avvikelser, fel och skador som upptäcks inom fem år från det att jobbet är utfört.

Vi garanterar att fönsterunderhållsarbetet är utfört enligt Auktorisationsnämnd-Fönsters Arbetsbeskrivning, vilket innebär 100% omkittning, 100% färgborttagning på karmutsida/ytterbågens utsida samt träkvalité A eller B och att adekvat material (t.ex. Laseal) använts.

Fönsterrenovering och fönsterunderhåll har ungefär 12 gånger bättre klimatpåverkan kontra fönsterbyten under en 100-årsperiod

Vad innebär auktoriserat fönsterunderhåll?​​

Vad innebär auktoriserat fönsterunderhåll?

Vi använder vid behov fönsterskydd för att skapa inomhusklimat runt karmen. Dessa fönsterskydd gör att vi kan utföra fönsterrenovering året om, även när det är riktigt kallt ute.
Vi kompletterar vid behov med värmefläkt. Fuktkvoten får inte överstiga 15%.

Vi märker bågarna som ska lyftas ner. Sedan slår vi ur sprintarna eller skruvar bort gångjärnen om bågen inte kan häktas av. Gångjärnen riktas och vi justerar eller byter låsbeslagen. Därefter hyvlas eller slipas fönsterbågarna så att det finns frigång och luftning mellan båge och karm. Fönsterbågar skall i stängt läge efter justering/-ommålning ha en distans på mellan på 1-2 mm från karmen, runt om på alla sidor.

 

Ventilation – Arbetsmiljö
I samband med färgborttagning och målning blir fönstermålaren ofta utsatt för damm, lukt och kemiska ämnen. För att säkerställa en bra arbetsmiljö, torrt fönstervirke och genomtorkad färg, ser vi till att temperaturen är minst +18C med 2-5 luftväxlingar per timma. Detta gör vi med ett portabelt ventilationssystem, som har till- och frånluftsfläktar, värme och värmeåtervinning.

Vi kontrollerar och åtgärdar eventuella brister på smyglister och drivvattenrännor med dränering.
Gråträ, fetkanter och färg avlägsnas genom uppskrapning och slipning i träets längdriktning. Hörn och kanter avrundas. Bearbetade ytor finputas för hand. Rengjorda ytor torkas av.
På rengjorda ytor får endast förekomma grundfärg som trängt in i träet.

Vid hörnsammanfogningar sker uppskrapning och slipning där färgsprickor uppstått. (Fabriksmålad fönsterfärg har en högre hårdhetsyta.)
Hela ytan mattslipas, varpå hela ytan tvättas och sköljs.

Vi kontrollerar fönsterbleckets fall, anslutningar och gavlar så att vatten leds bort från väggen. Därefter slår vi in lös spik, kompletterar med karmspik, skrapar bort lös färg och droppfärg. Tätar i anslutningar, skarvar och hörn. Grundmålar och färdigstryker två gånger.

Kitt borttages till rent trä och rent glas enligt överenskommelse med kunden. Falskant avrundas med elipklots. Teknik för borttagning av kitt anpassas till bågens och kittfalsens utformning. I vissa fall krävs en kombination av olika hjälpmedel.

Kittfalsen ska ha trären yta. Kittfalsen rengöres med T-Röd. Vid osäkerhet om vidhäftning grundmålas kittfalsen. Annat kitt hanteras enligt tillverkarens anvisningar.

 

Antikvariska/kulturmärkta fönster
Kittfalsen ska ha en trären yta. Kittfalsen grundmålas 1-2 gånger. Kitta med linoljekitt. Vi applicerar två strykningar med fönsterfärg på hela kittytan.

Vi slipar av falskanten, skrapar bort kittets ”fnaskant” mot glaset, rengör med T-Röd och kittar ca 2 mm ut på glaset. Kitt i bra skick ”halvsulas” på innerbåge runt om och på ytterbågens överdel i kombination med omkittning nertill.

Vid uttorkat tryckkitt och löst sittande glas, kantförseglar vi med en tunn sträng akryl/latex/Silpruf före målning. Vi tätar på glasets insida mot bågbottenstycket och ca 15 cm upp på bågsidostyckerna.

Trärena ytor behandlas med impregnerande grundolja. Ändträ behandlas särskilt noga. Överskottsolja torkas bort. Grundfärg i avvikande kulör strykes direkt efter oljning, vått i vått.

Färdigstrykning utföres 2 gånger med oljealkydfärg för fönster och av samma fabrikat till alla behandlingar. Kulör bör väljas enligt NCS (Natural Colour System). För invändig målning (karmen och innerbågens insida) väljs annan färgtyp.

 

Antikvariska/kurturmärkta fönster
Färdigstrykning utföres 2 gånger med linoljefärg för fönster och av samma fabrikat till alla behandlingar.

Beslag återmonteras och justeras i samband med upphängning av bågen. Funktion kontrolleras. Lås och gångjärn smörjs med olja SAE 20.

Funktion kontrolleras. Trasiga beslag bytes. Beslag som ej tas bort rengöres t ex roterande stålborste. Beslag som demonteras rengöres t ex i sodabad. Hörnbeslag rostskyddsmålas och färdigstrykes två gånger. Vi kompletterar med barnsäkra ventilationsbeslag och glidbleck, glidrullar eller andra lyftbeslag enligt överenskommelse med kunden.

Samtliga lister, tejp, stift och klammer avlägsnas från både båge och karm. Falsytor avjämnas. Silikonlist limmas enligt leverantörens anvisningar. Olika dimensioner kan krävas i samtliga fönster/dörrar. Vi justerar lås och slutbleck så det går lätt att öppna och stänga.

Dammlist monteras mellan fönsterbågarna i dimension anpassad till bågarnas mellanrum. Vid litet avstånd mellan bågarna kan det krävas luftöppningar på ca 5 cm i hörn för att undvika kondens.

Diffusor/spaltventiler monteras i karm- eller bågöverstycke i sovrum och vardagsrum enligt leverantörens anvisningar. Antal, typ och storlek enligt överenskommelse.
Bostadsventilation. Minimikrav på allmän luftväxling: 0,35 liter/sek/m. Till exempel en lägenhet på 80m behöver 50m i tim. Luftväxling i sovrum = 4 liter per sovplats i sekunden.

Vi rengör falsen från kittrester, glasskärvor och gamla stift. Falsen ska var trären. Sedan avrundas falskanterna med slipklots. Eventuellt glasningsskena tas bort och ersättas med kittfog. Vi glasar med standardglas, energisparglas eller annat glas enligt överenskommelse med kunden.

 

A. Energiglas. Lågemissionsglas som har en extremt tunn metallbeläggning (tennoxid).

B. Bullerglas.
 Vid trafikleder är ljudreuktionsbidraget 1000kr/fönster/kvm.
Det finns olika sätt att öka fönstrets bullerdämpande förmåga: Man kan öka ytterglasets tjocklek till 6 mm eller använda ett laminerat glas. Man ökar avståndet mellan glasen och väljer två glas med olika tjocklek. Tyngre gas än luft används mellan glasen (gäller isolerglas).
Vi placerar tilluftsdonen med hänsyn till bullerkällan och använder kopplade fönster med högre trädensitet. Dessutom är vi noga med att täta mellan karm och vägg.
Kontakta Din kommun för mer information om ljudreduktionsbidraget!

Vi undersöker eventuella skador. Eventuella rötskadorna är koncentrerade till fönstrets nederdel, och vi kontrollerar särskilt mittposter, hörnsammanfogningar, vid fönsterleck och beklädda karmbottenstycken. Felaktigt utförande rättas till. Trasigt och rötskadat trä bytes. Vid omfattande röta i bågbottenstycke byts hela delen. Lagning av hål och sprickor utföres med lagningsmassa. All trälagning anmäls till beställaren.

Glasningsskenans spår mot glaset renskrapas och tvättas med T-Röd. Vi fogar med kittmassa och tätar noga mot bågsidostyckerna.
I samband med glasbyte ersättas glasningsskenan med kittfog.

5 års garanti för auktoriserat fönsterunderhåll.

Vår garanti gäller avvikelser, fel och skador som upptäcks inom fem år från det att jobbet är utfört.

Vi garanterar att fönsterunderhållsarbetet är utfört enligt Auktorisationsnämnd-Fönsters Arbetsbeskrivning, vilket innebär 100% omkittning, 100% färgborttagning på karmutsida/ytterbågens utsida samt träkvalité A eller B och att adekvat material (t.ex. Laseal) använts.

Garantin omfattar inte:
Som kund bör du tänka på detta: